بازدید هیأتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران اروپایی از دانشگاه صنعتی ارومیه

یکی از مأموریتهای مراکز آموزش عالی و پژوهشی، توسعه همکاریهای بین الملل در عرصه نوآوری، فناوری و کارآفرینی است. اخیراً هیأتی متشکل از تعدادی از سرمایه گذاران و کارآفرینان اروپایی خصوصاً در حوزه فناوریهای نوین به ایران سفر نموده بودند که با توجه به رسالت دانشگاه صنعتی ارومیه از سرتیم این هیأت آقای پروفسور Jose’ Barata ( […]

نشست صمیمی دبیر محترم ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی نهاد ریاست جمهوری در دانشگاه صنعتی ارومیه

به همت دکتر احمدی  معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی ارومیه، اولین جلسه بررسی زیر ساخت های فناوری اطلاعات استان و نقش دانشگاه صنعتی ارومیه در این زمینه برگزار شد. بررسی توانمندی های دانشگاه صنعتی ارومیه در زمینه زیرساخت های فناوری اطلاعات و تشریک مساعی با این دانشگاه از اهداف مورد بحث در جلسه بود. […]

تفاهم نامه همکاری اولین مرکز کارافرینی کشور با صندوق کارآفرینی امید کشور

در سفر ریاست جمهور به آذربایجان غربی صورت گرفت؛ امضای تفاهم نامه همکاری اولین مرکز کارافرینی کشور با صندوق کارآفرینی امید کشور در سفر یکروزه رئیس جمهور و هیات همراه به آذربایجان غربی تفاهم نامه همکاری برای راه اندازی و راهبری اولین مرکز کارآفرینی کشور بین دانشگاه صنعتی ارومیه و صندوق کارآفرینی امید کشور امضا […]