04431980226

karafarini@uut.ac.ir

درباره مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه

اولین رویداد کارآفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه

اولین مرکز کارآفرینی کشور


در سفر یکروزه رئیس جمهور و هیات همراه به آذربایجان غربی تفاهم نامه همکاری برای راه اندازی و راهبری اولین مرکز کارآفرینی کشور بین دانشگاه صنعتی ارومیه و صندوق کارآفرینی امید کشور امضا شد.مرکز فناوری کارآفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه اولین مرکز کار آفرینی کشور است که با همکاری و حمایت صندوق کارآفرینی امید کشور فضای کار به میزان ۳۰۰۰ متر مربع برای بخش های اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی و ۳ هکتار برای استقرار شرکت های دانش بنیان سایت جهتلو تاسیس شده است.

در نشست ریاست جمهوری با نخبگان و فرهیختگان، تفاهم نامه ای میان دانشگاه صنعتی ارومیه و صندوق کارآفرینی امید کشور توسط دکتر محمدرضا شیدایی و اصغر نوراله زاده به امضا رسید.
مبتنی بر این تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید کشور با هدف حمایت از این طرح موافقت نمود، مبلغ پنج میلیارد ریال جهت احداث و توسعه مرکز و مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال در راستای حمایت از شرکت های کار آفرینی مورد حمایت مرکز در قالب تسهیلات اشتغال زایی اختصاص داد.

 

اهداف مرکز کار آفرینی

از اهداف تاسیس مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • مشارکت و اهدای تسهیلات به شرکت های مرکز کار آفرینی
  • ایجاد هم افزایی در کل اجزای زیست بوم کارآفرینی
  • هدایت زیر ساخت ها و منابع آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه به سمت مرکز کارآفرینی