ارتباط با مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه

راه های ارتباط با ما

از اهداف تاسیس مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی ارومیه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • مشارکت و اهدای تسهیلات به شرکت های مرکز کار آفرینی
  • ایجاد هم افزایی در کل اجزای زیست بوم کارآفرینی
  • هدایت زیر ساخت ها و منابع آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه به سمت مرکز کارآفرینی

اگر شما نیز می خواهیددر رسیدن به این اهداف با ما همکاری داشته باشید می توانید با پر کردن این فرم با ما در تماس باشید.

ارومیه ، کیلومتر 5 جاده نازلو ، دانشگاه صنعتی ارومیه ، سایت جهت لو

04431980226

karafarini@uut.ac.ir

09334433353